¡SOLICITA AQUÍ MÁIS INFORMACIÓN!

Axudas para as actuacións de proxectos en materia de arquivos.  Estas subvencións están destinadas á realización de actividades que teñan por obxecto a descrición de fondos documentais dos arquivos galegos, segundo a metodoloxía arquivística.

Ata 6.000

Axuda máxima por beneficiario

145.000

Cuantía Máxima Axudas

Trámite

*Dende Unayta elaboramos a memoria técnica para a súa tramitación

REQUISITOS DAS AXUDAS

1. Os proxectos presentados deberán seguir as recomendacións e normas técnicas de arquivos dispoñibles no Portal de arquivos de Galicia.
2. Os solicitantes deberán dispoñer dunha aplicación informática de xestión documental que siga as normas técnicas de arquivos para a execución do proxecto.
3. O responsable técnico do proxecto será licenciado universitario ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior e deberá acreditar formación e experiencia profesional en materia de arquivos e patrimonio documental.
4. No caso dos entes locais, segundo o artigo 4 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas, será requisito para a concesión de subvencións que cumprisen o deber de remisión ao Consello de Contas das contas xerais de cada exercicio.

 • DATA DE INICIO DE PRAZO

  Martes 27 de Decembro de 2022

 • DATA DE FINALIZACIÓN DE PRAZO

  Xoves 26 de Xaneiro de 2023

 • CUANTÍA DAS AXUDAS

  Investimento máximo subvencionable: 6.000 €.

  Cuantia máxima das axudas: 145.000€

 • ACCIÓNS SUBVENCIONABLES

  DESCRICIÓN DE FONDOS DOCUMENTAIS DOS ARQUIVOS GALEGOS

SOLICITA AQUÍ MÁIS INFORMACIÓN!

TI DECIDES COMO TER O ARQUIVO DO TEU CONCELLO

COMO BENEFICIARTE DE ESTA AXUDA?

Se tes calquera dúbida ou consulta chámanos agora mesmo.