O proceso da firma de documentos, tal e como o coñecemos, consume recursos económicos e persoais antes de converterse nun documento dixital. Por ese motivo a firma dixital ou biométrica aforra custes económicos, ademais de simplificar o proceso e optimizar o tempo.

A nosa solución de firma de documentos electrónicos ten total validez xurídica e implica que existan certificados electrónicos nativos ou de nube coa firma biométrica manuscrita nos documentos.

Todo o proceso está cifrado garantido a súa seguridade. O documento dixital firmado contén os datos biométricos da firma -presión e velocidade do trazado-, a marca temporal e o certificado dixital. É por este motivo que se podes garantir total validez xurídica.

Como funciona

Unha vez xerado o documento en lugar de imprimilo, envíase o destinatario a través dunha aplicación. O sistema xestionará de forma segura todo o proceso. Recibírase o documento firmado con validez legal de maneira inmediata. Ademais, o proceso é sinxelo, seguro e totalmente intuitivo.

Solicita máis información