Todo organizado e accesible

Digitaldocu é unha potente ferramenta de xestión documental, modular e escalable según necesidades, apta para pequenos negocios, medianas empresas ou grandes multinacionais. Permite o acceso e seguimento dos seus documentos en calquera momento e dende calquera lugar, mantendo os arquivos no seu propio equipo ou ben na nube segundo a versión escollida (Cloud ou Híbrida).

Os documentos poden ser recollidos dende o escáner, escritorio, MS Office, email, etc.… e se arquivan automaticamente segundo os datos.

Permite localizar e filtrar documentos en base non só ao seu nome ou data, senón a calquera dos datos ou texto que conteña o arquivo.

Con independencia de onde se atope un documento, este pode enlazarse con outros que pertenzan por exemplo a un mesmo proxecto ou cliente (un plano, cun presuposto, unha factura, unha foto e un contrato).

O programa de xestión documental Digitaldocu intégrase de forma natural nos procesos propios da maioría de aplicacións do mercado (ofimática, contabilidade, ERP…), o que garante un tempo de implantación e asimilación sen precedentes.

Permite automatizar procesos entre usuarios que deban interactuar cun mesmo documento, xerando unha trazabilidade e seguimento das accións realizadas por cada un deles. Inclusive o feito de compartir un documento, xa que leva implícito un seguimento das veces que o receptor ou receptores visualízano, comparten, etc.

O acceso á documentación do software de xestión documental está baseada en diferentes roles e permisos dos usuarios ou departamentos, quedando rexistradas todas as accións.

Queres saber máis de Digitaldocu? Contáctanos!

Solicita máis información

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.