Todo organizado e accesible

Digitaldocu é unha potente ferramenta de xestión documental, modular e escalable según necesidades, apta para pequenos negocios, medianas empresas ou grandes multinacionais. Permite o acceso e seguimento dos seus documentos en calquera momento e dende calquera lugar, mantendo os arquivos no seu propio equipo ou ben na nube segundo a versión escollida (Cloud ou Híbrida).

Os documentos poden ser recollidos dende o escáner, escritorio, MS Office, email, etc.… e se arquivan automaticamente segundo os datos.

Permite localizar e filtrar documentos en base non só ao seu nome ou data, senón a calquera dos datos ou texto que conteña o arquivo.

Con independencia de onde se atope un documento, este pode enlazarse con outros que pertenzan por exemplo a un mesmo proxecto ou cliente (un plano, cun presuposto, unha factura, unha foto e un contrato).

O programa de xestión documental Digitaldocu intégrase de forma natural nos procesos propios da maioría de aplicacións do mercado (ofimática, contabilidade, ERP…), o que garante un tempo de implantación e asimilación sen precedentes.

Permite automatizar procesos entre usuarios que deban interactuar cun mesmo documento, xerando unha trazabilidade e seguimento das accións realizadas por cada un deles. Inclusive o feito de compartir un documento, xa que leva implícito un seguimento das veces que o receptor ou receptores visualízano, comparten, etc.

O acceso á documentación do software de xestión documental está baseada en diferentes roles e permisos dos usuarios ou departamentos, quedando rexistradas todas as accións.

Queres saber máis de Digitaldocu? Contáctanos!

Solicita máis información