Dixitalización de arquivos e xestión documental

En Unayta somos expertos en dixitalización de arquivos e xestión documental. Garantimos a calidade do servizo prestado e a execución en prazo grazas ao noso equipo de traballo especializado. Temos ampla experiencia na organización e catalogación de arquivos documentais, históricos e administrativos no ámbito público e privado de toda Galicia. Traballamos coa máxima precisión e seguridade con entidades e empresas de calquera sector.

digitalizacion de archivos en galicia

Dixitalización de Arquivos

Dixitalizamos fondos históricos, expedientes médicos, documentos administrativos, vídeos, microfilmes e diapositivas, fotografías e arquivos sonoros, entre outros. Temos experiencia con arquivos de educación, sanidade, seguros, finanzas, transporte, asociacións, ONGs, pemes (xestorías ou asesorías), concellos, museos, bibliotecas, fundacións, profesionais (avogados, notarios, procuradores, etc.) de toda Galicia.

Ofrecemos aos nosos clientes solucións de primeiro nivel cun asesoramento persoal e permanente. Realizamos un completo estudo e deseño da estratexia global, antes de abordar o presuposto final. O cronograma de actuacións contempla as respectivas actas de avance e a memoria final.

Xestión documental

Desde Unayta propoñemos sempre un proceso de auditoría documental personalizado para cada organización, onde se establece unha adecuada estratexia de xestión documental, en función dos seus obxectivos, funcionalidades e requisitos de integración.

O resultado é unha proposta para a implementación modular dunha solución de software axeitada, ben definida, perfectamente aliñada coas súas necesidades. Mais sobre isto, Unayta ofrece un servicio de asistencia en documentación que transmite o funcionamento e as vantaxes do sistema ás persoas usuarias, destinatarias e protagonistas do cambio.

digitalizacion de archivos en galicia

As nosas solucións de software, homologadas pola Agencia Tributaria (AEAT), permiten organizar, arquivar, indexar, xestionar e clasificar a versión dixital dos documentos xerados pola túa empresa (facturas, albarás, recibos, tiquets, presupostos, escrituras, arquivos Word, Excel, PDFs, etc.). Todo nunha aplicación web 2.0. A través do navegador, accederás en calquera momento e lugar á aplicación.

Achégate ao noso concepto de Oficina Sen Papel!

Outros servizos

Ecommerce e
APPs

Dixitalización de arquivos exestión documental

Páxinas web e
identidade de marca

Marketing dixital
(SEO, SEM e Social Media)